ΕΛ
ΚΛΕΙΣΤΑ

Ανακαλύψτε τη συλλογή

Ανακαλύψτε τη συλλογή του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων διαμορφώνοντας την αναζήτησή σας
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή ανδρικής μορφής
Μαρμάρινη κεφαλή ανδρικής μορφής
Αργυρός στατήρας Γόρτυνας
Αργυρός στατήρας Γόρτυνας
Αργυρός στατήρας Απτέρας
Αργυρός στατήρας Απτέρας
Αργυρό ημίδραχμο Πολυρρήνιας
Αργυρό ημίδραχμο Πολυρρήνιας
Αργυρή δραχμή Ελύρου
Αργυρή δραχμή Ελύρου
Πήλινο δισκίο
Πήλινο δισκίο

Η συλλογή του Μουσείου

Ψηφιδωτά
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Νομίσματα
Μικροτεχνία
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Επιγραφές
Ειδώλια
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Αγγεία - Σκεύη