Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Άγαλμα Πανός

Μαρμάρινο ακέφαλο λατρευτικό άγαλμα του θεού Πάνα. Παριστάνεται τραγοπόδαρος και γυμνός, με μανδύα ριγμένο στους ώμους. Προέρχεται από υπαίθριο ιερό του θεού στην Υρτακίνα και χρονολογείται στον 2ο αι. π.Χ.
Κωδικός
Λ 130
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Μάρμαρο
Διαστάσεις
Υ = 1,14 μ. Πλάτος = 54 εκ.
Σύντομη Περιγραφή
Ακέφαλο άγαλμα του θεού Πάνα . Υρτακίνα 1938
Χρονολόγηση
2ος αι. π.Χ.
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Θεοφανείδης Β., “Ανασκαφικαί έρευναι και τυχαία ευρήματα ανά την Δυτικήν Κρήτη”, Αρχαιολογική Εφημερίδα 1942-44, 36
Άγαλμα Πανός

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά