ΕΛ
ΚΛΕΙΣΤΑ

Αμφορέας

Μεγάλος τρίωτος αμφορέας με απιόσχημο σώμα και γραπτή διακόσμηση. Ο λαιμός και οι ράχες των λαβών είναι ολόβαφα. Το κάτω τμήμα του σώματος και η βάση κοσμούνται με ταινίες διαφορετικού πλάτους. Το κύριο διακοσμητικό θέμα εκτείνεται στον ώμο μέχρι και κάτω από την κοιλιά. Τρεις σχηματοποιημένοι φοίνικες τοποθετούνται ανάμεσα στις λαβές και συνδέονται μεταξύ τους με τριπλή κυματοειδή ταινία. (Το σχήμα και η διακόσμηση του αγγείου ανήκουν στον λεγόμενο ανακτορικό ρυθμό, με εμφανή τη μυκηναϊκή επίδραση στην αυστηρή και σχηματοποιημένη απόδοση των διακοσμητικών θεμάτων. Οι ομοιότητες στη σύνθεση και στην αντιμετώπιση της διακοσμητικής επιφάνειας υποδηλώνει το ίδιο προφανώς χέρι κεραμέα με τον αμφορέα Π 11156). Προέρχεται από τον «τάφο του Γενάρχη».
Κωδικός
Π 11153
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Διαστάσεις
Ύψος = 32,1 εκ., Πλάτος = 24,5 εκ.
Σύντομη Περιγραφή
Τρίωτος αμφορέας.
Χρονολόγηση
1420 π.Χ.
1400 π.Χ.
Υστερομινωική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Πρωτοπαπαδάκη, Ευτ., 2009. Ανασκαφή «Κουκλάκη». Στο: Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη Μ.(επιμ.), Χανιά (Κυδωνία): περιήγηση σε χώρους αρχαίας μνήμης, Χανιά: Υπουργείο Πολιτισμού, ΚΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, σελ. 152-165,εικ.5α
Αμφορέας

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά