ΕΛ
ΚΛΕΙΣΤΑ

Αμφοροειδής κρατήρας

Αμφοροειδής κρατήρας με ωοειδές σώμα, επίπεδη βάση, ελαφρά έξω νεύον, αποστρογγυλεμμένο χείλος και δύο διπλές, κάθετες, ελλειπτικής διατομής λαβές από το χείλος έως το ανώτερο τμήμα του σώματος. Στο τελείωμα των διπλών λαβών, στην ένωση με το σώμα, υπάρχουν εμπίεστα αποτυπώματα δακτύλων. Πλατειά, γραπτή ταινία διατρέχει το χείλος εξωτερικά ενώ επάλληλες, γραπτές ταινίες, πλατειές και λεπτές, κοσμούν το κατώτερο τμήμα του σώματος. Στις δύο πλευρές, στο ανώτερο τμήμα του σώματος μεταξύ των λαβών, απεικονίζονται τρίγλυφα στις άκρες και μετώπη στο μέσο, κοσμημένη με γεωμετρικά μοτίβα, και κάτω από αυτή ενάλληλες γωνίες σε οριζόντια παράταξη. Το αγγείο χρονολογείται στη Γεωμετρική περίοδο.
Κωδικός
Π 4058
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Πηλός
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Γαβαλομούρι Κισσάμου ,Κρατήρας, Μεταξύ των λαβών τρίγλυφα πλαισιώνουν τρεις μετόπες με γεωμετρικά διακοσμητικά μοτίβα ,τάφος.
Χρονολόγηση
1050 π.Χ.
700 π.Χ.
Γεωμετρική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη, Μ., 1986. Γεωμετρικά Νεκροταφεία στο νομό Χανίων. Στο: Δετοράκης, Θ. (επιμ.), Πεπραγμένα του Ε΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (Άγιος Νικόλαος, 25 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 1981), Τ. Α΄. Ηράκλειο: Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, σ. 10-35, πιν. Ζ-ΙΗ.
Αμφοροειδής κρατήρας

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά