ΕΛ
ΚΛΕΙΣΤΑ

Αμυγδαλοειδής σφραγιδόλιθος

Σφραγιδόλιθος κατασκευασμένος από αχάτη, αμυγδαλοειδής, με κατακόρυφη οπή. Στη σφραγιστική επιφάνεια απεικονίζεται εραλδικό σύμπλεγμα δύο αντωπών λεόντων που επιτίθενται σε ελάφι. Το έκθεμα προέρχεται από τάφο, που αποκαλύφθηκε το 1987 στην Πόλη των Χανίων και χρονολογείται στην Υστερομινωική ΙΙΙ Α/Β περίοδο.
Κωδικός
Λ 2061
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Αχάτης
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Νεκροταφείο πόλης Χανίων. Αμυγδαλοειδής σφραγιδόλιθος από αχάτη. Εραλδικο σύμπλεγμα από 2 αντωπά λιοντάρια που επιτίθενται σε ελαφίνα.
Χρονολόγηση
Υστερομινωική εποχή ΙΙΙ (Α τρίτο)
Υστερομινωική εποχή ΙΙΙ (Β τρίτο)
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Andreadaki-Vlasaki, M., 1997. La necropole du Minoen Recent III de la ville de La Canee, in: J., Driessen & A., Farnoux (eds), La Crete Mycenienne: Actes de la table Ronde Internationale organisee par l’Ecole franpaise d’Athenes, BCH Supplement 30, Paris: EFA, p. 487-509.
Αμυγδαλοειδής σφραγιδόλιθος

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά