Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Ανάγλυφη πλάκα

Μαρμάρινη πλάκα ορθογώνιου σχήματος. Σε χαμηλό ανάγλυφο αποδίδεται Έρωτας που κοιμάται. Πρόκειται πιθανόν για ρωμαϊκό αντίγραφο ελληνιστικού έργου.
Κωδικός
Λ 104
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Μάρμαρο
Διαστάσεις
Ύψος = 17 εκ., Πλάτος = 9 εκ.
Σύντομη Περιγραφή
Ορθογώνιο τμήμα μαρμάρου με ανάγλυφη παράσταση μικρού Έρωτα που κοιμάται στην άνω πλευρά του. Άγνωστη προέλευση.
Χρονολόγηση
Ρωμαϊκοί χρόνοι
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Ανάγλυφη πλάκα

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά