Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Αργυρή δραχμή Ελύρου

Αργυρή δραχμή Ελύρου. Στην εμπρόσθια όψη, εντός στιγμωτού κυκλικού πλαισίου, εικονίζεται κεφαλή κρητικού αίγαγρου σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, κάτω από την οποία διακρίνεται αιχμή δόρατος. Εκατέρωθεν του αιγάγρου αναγράφεται η ονομασία ΕΛ-Υ/ΡΙΟ-Ν, η επιγραφή της εκδότριας αρχής. Στην οπίσθια όψη, επίσης εντός στιγμωτού κυκλικού πλαισίου, απεικονίζεται μέλισσα σε στάση ανάπαυσης, και στα αριστερά της ρόδο.
Κωδικός
Ν 2631
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Άργυρος
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Αργυρή δραχμή. 5,26 γρ. Σε κύκλο εμφανίζεται η επιγραφή ΕΛ-Υ/ΡΙΟ-Ν και κεφαλή ενός κρητικού αιγάγρου με κλίση προς τα δεξιά και αιχμή δόρατος από κάτω. Στην άλλη όψη σε στιγμωτό κύκλο εμφανίζεται μια Μέλισσα και στα αριστερά ένα ρόδον.
Χρονολόγηση
300 π.Χ.
270 π.Χ.
Πρώιμη Ελληνιστική εποχή | Μέση Ελληνιστική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 21, n.59.
Αργυρή δραχμή Ελύρου

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά