Εισιτήρια

Αργυρή δραχμή Φαλάσαρνας

Αργυρή δραχμή Φαλάσαρνας. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται κεφαλή της Αρτέμιδος Δίκτυννας σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, που φέρει ενώτιο. Στην οπίσθια όψη, εντός στικτού κυκλικού πλαισίου, απεικονίζεται τρίαινα σε κατακόρυφη διάταξη, στραμμένη προς τα επάνω, από τη βάση της οποίας εκφύονται έλικες. Τα γράμματα Φ-Α, τα αρχικά της εκδότριας αρχής, διακρίνονται μεταξύ των άκρων της.
Κωδικός
Ν 2732
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Άργυρος
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Αργυρή δραχμή. 5,30 γρ. Εικονίζεται κεφαλή της Αρτέμιδος της Δίκτυννας στραμμένης προς τα δεξιά, με ενώτιο. Στην άλλη όψη, σε στιγμωτό κύκλο εμφανίζεται τρίαινα με κατεύθυνση προς τα πάνω, ενώ διακρίνονται και τα γράμματα Φ-Α.
Χρονολόγηση
300 π.Χ.
280 π.Χ.
Πρώιμη Ελληνιστική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 58, n.308.
Αργυρή δραχμή Φαλάσαρνας

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά