Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Αργυρή δραχμή Γόρτυνας

Αργυρή δραχμή Γόρτυνας. Στην εμπρόσθια όψη, εντός στιγμωτού κυκλικού πλαισίου, εικονίζεται κεφαλή Διός σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, η οποία φέρει στεφάνι από φύλλα δάφνης. Στο μέσο της κεφαλής έχει αποτυπωθεί από μικρή κυκλική σφραγίδα ταύρος μαινόμενος σε κατατομή, στραμμένος προς τα δεξιά. Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται η Ευρώπη καθισμένη επάνω σε ταύρο, που καλπάζει προς τα δεξιά, να κρατά στα χέρια της πέπλο που ανεμίζει. Αριστερά και κάτω από τον ταύρο αναγράφεται η λέξη ΓΟΡ-ΤΥΝ[ΙΩΝ],επιγραφή της εκδότριας αρχής, ενώ στο μέσο του ταύρου, και κάτω από την μορφή της Ευρώπης έχει αποτυπωθεί από μικρή κυκλική σφραγίδα κεφαλή Απόλλωνα σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, η οποία φέρει στεφάνι από φύλλα δάφνης.
Κωδικός
Ν 2612
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Άργυρος
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Αργυρή δραχμή. 5,04 γρ. Σε στιγμωτό κύκλο εμφανίζεται Κεφαλή του Διός με κλίση προς τα δεξιά με στεφάνι από φύλλα δάφνης καθώς και κυκλική σφραγίδα με ταύρο με κλίση προς τα δεξιά. Στην άλλη όψη εμφανίζεται η επιγραφή ΓΟΡ-ΤΥΝ[ΙΩΝ] και η Ευρώπη καθιστή σε ταύρο που τρέχει προς τα δεξιά, η οποία κρατά με τα χέρια το πέπλο της που ανεμίζει, καθώς και κυκλική σφραγίδα με κεφαλή του Απόλλωνα δαφνηφόρου.
Χρονολόγηση
250 π.Χ.
230 π.Χ.
Μέση Κλασική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή

Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 26, n.88.

Αργυρή δραχμή Γόρτυνας

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά