Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Αργυρή δραχμή Γόρτυνας

Αργυρή δραχμή Γόρτυνας. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται κεφαλή Διός σε κατατομή, στραμμένη προς τα αριστερά, που φέρει διάδημα. Στην οπίσθια όψη, εντός ακτινωτού κυκλικού πλαισίου, απεικονίζεται όρθιος γυμνός πολεμιστής, πιθανόν επώνυμος ήρωας, που κρατά ασπίδα και δόρυ. Δεξιά του σε κατακόρυφη διάταξη αναγράφεται η επιγραφή της εκδότριας αρχής ΓΟΡΤΥΝΙΩΝ, ενώ πάνω από το αριστερό χέρι εικονίζεται στεφάνι.
Κωδικός
Ν 2617
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Άργυρος
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Αργυρή δραχμή. 4,04 γρ. Εμφανίζονται αφενός Κεφαλή του Διός να κλίνει προς τα αριστερά, με διάδημα και αφετέρου επιγραφή σε ακτινωτό στεφάνι ΓΟΡΤΥΝΙΩΝ και ήρωας γυμνός, όρθιος με ασπίδα και δόρυ, με στεφάνι στα αριστερά του.
Χρονολόγηση
Τέλη 1ου αι. π.Χ.
Ύστερη Ελληνιστική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 29, n.108.
N_2617_2D_opseA_B

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά