ΕΛ
ANOIXTA

08:00-15:30

Αργυρή δραχμή Γόρτυνας

Αργυρή δραχμή Γόρτυνας. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται κεφαλή Διός σε κατατομή, στραμμένη προς τα αριστερά, που φέρει διάδημα, κάτω από την οποία αναγράφεται το γράμμα Δ. Στην οπίσθια όψη, εντός στιγμωτού κυκλικού πλαισίου, απεικονίζεται ο Απόλλωνας καθισμένος σε βράχο κρατώντας φαρετρά και τόξο. Εκατέρωθεν του αναγράφεται η επιγραφή της εκδότριας αρχής ΓΟΡΤΥΝ-ΙΩΝ.
Κωδικός
Ν 2618
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Άργυρος
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Αργυρή δραχμή. 3,17 γρ. Εμφανίζονται αφενός Κεφαλή του Διός με κλίση προς τα δεξιά και από κάτω το γράμμα Δ και αφετερου σε στιγμωτό κύκλο η ένδειξη ΓΟΡΤΥΝ-ΙΩΝ και ο Απόλλων καθιστός σε βράχο με φαρέτρα και τόξο.
Χρονολόγηση
Τέλη 1ου αι. π.Χ.
Ύστερη Ελληνιστική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 29, n.111.
Αργυρή δραχμή Γόρτυνας

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά