Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Αργυρή δραχμή Λάππας

Αργυρή δραχμή Λάππας. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται κεφαλή Απόλλωνα σε κατατομή, στραμμένη προς τα αριστερά, που φέρει στεφάνι από φύλλα δάφνης. Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται ο Απόλλων όρθιος με το κεφάλι στραμμένο προς τα δεξιά. Με το αριστερό λυγισμένο χέρι κρατά κιθάρα και με το δεξί, που ακουμπά στο δεξί μηρό, κρατά πλήκτρο. Εκατέρωθεν και κάτω από τον Απόλλωνα αναγράφεται η λέξη ΛΑΠΠΑΙ-ΚΟΣ-ΣΥΛΩ, η επιγραφή της εκδότριας αρχής.
Κωδικός
Ν 2673
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Άργυρος
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Αργυρή δραχμή. 2,78 γρ. Εμφανίζεται αφενός κεφαλή του Απόλλωνα με δάφνινο στεφάνι και αφετέρου ο Απόλλων όρθιος πάνω σε βάση, με λύρα και πλήκτρο.
Χρονολόγηση
2ος αι. π.Χ.
Μέση Ελληνιστική εποχή
Ύστερη Ελληνιστική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 49, n.252.
Αργυρή δραχμή Λάππας

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά