Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Αργυρή δραχμή

Αργυρή δραχμή (ψευδοροδιακή κοπή Κρήτης). Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται κατενώπιον κεφαλή Ηλίου. Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται ρόδο, αριστερά από το οποίο εικονίζεται κηρύκειο. Πάνω από το άνθος αναγράφεται το όνομα ΑΙΝΕΤΩΡ, η επιγραφή της εκδότριας αρχής, ενώ εκατέρωθεν του διακρίνονται τα γράμματα Ρ-Ο.
Κωδικός
Ν 2741
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Άργυρος
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Αργυρή δραχμή (ψευδοροδιακή κοπή Κρήτης). 2,29 γρ. Στην μπροστινή όψη παρουσιάζεται κεφαλή του Ήλιου κατενώπιον. Στην πίσω όψη εμφανίζεται η επιγραφή ΑΙΝΕΤΩΡ και ένα ρόδο ανάμεσα στα γράμματα Ρ-Ο, ενώ στα αριστερά υπάρχει ένα κηρύκειο.
Χρονολόγηση
205 π.Χ.
200 π.Χ.
Μέση Ελληνιστική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή

Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 68, n. 379.

Αργυρή δραχμή

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά