ΕΛ
ΚΛΕΙΣΤΑ

Αργυρή δραχμή Πολυρρήνιας

Αργυρή δραχμή Πολυρρήνιας. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται, εντός στικτού κυκλικού πλαισίου, κεφαλή ταύρου κατενώπιον διακοσμημένη με ταινίες, περιμετρικά της οποίας διακρίνεται η επιγραφή της εκδότριας αρχής ΠΟΛ-ΥΡΗΝ-ΙΩΝ. Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται αιχμή δόρατος πλαισιωμένη από την επιγραφή ΠΟΛΥ-ΡΗΝΙ.
Κωδικός
Ν 2690
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Άργυρος
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Αργυρή δραχμή. 5,10 γρ. Εμφανίζεται στη μία όψη η επιγραφή ΠΟΛ-ΥΡΗΝ-ΙΩΝ και μια κεφαλή ταύρου διακοσμημένη με ταινίες και στην άλλη όψη η επιγραφή ΠΟΛΥ-ΡΗΝΙ και μια αιχμή δόρατος.
Χρονολόγηση
300 π.Χ.
270 π.Χ.
Πρώιμη Ελληνιστική εποχή | Μέση Ελληνιστική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 59, n.318.
Αργυρή δραχμή Πολυρρήνιας

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά