ΕΛ
ΚΛΕΙΣΤΑ

Αργυρή δραχμή Υρτακίνας

Αργυρή δραχμή Υρτακίνας. Στην εμπρόσθια όψη, εντός στικτού κυκλικού πλαισίου, εικονίζεται κεφαλή κρητικού αιγάγρου σε κατατομή, στραμμένη προς τα αριστερά. Αριστερά αναγράφεται το όνομα ΥΡΤΑΚΙΝΙΩΝ, η επιγραφή της εκδότριας αρχής. Στην οπίσθια όψη, επίσης εντός στικτού κυκλικού πλαισίου, απεικονίζεται μέλισσα σε στάση ανάπαυσης.
Κωδικός
Ν 2718
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Άργυρος
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Αργυρή δραχμή. 5,40 γρ. Από τη μία όψη εμφανίζεται σε στιγμωτό κύκλο η επιγραφή ΥΡΤΑΚΙΝΙΩΝ καθώς και κεφαλή κρητικού αιγάγρου στραμμένου προς τα αριστερά. Από την άλλη όψη εμφανίζεται σε στιγμωτό κύκλο μια μέλισσα.
Χρονολόγηση
300 π.Χ.
270 π.Χ.
Πρώιμη Ελληνιστική εποχή | Μέση Ελληνιστική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 33, n.136.
Αργυρή δραχμή Υρτακίνας

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά