ΕΛ
ΚΛΕΙΣΤΑ

Αργυρό δίδραχμο

Αργυρό δίδραχμο (ψευδοροδιακή κοπή Κρήτης). Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται Γοργόνειο, δεξιά του οποίου διακρίνεται μικρή κυκλική σφραγίδα με κεφαλή Νίκης σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά. Στην οπίσθια όψη, σε στιγμωτό κυκλικό πλαίσιο, απεικονίζεται ρόδο αριστερά από το οποίο διακρίνεται οκτάκτινο αστέρι. Πάνω από το άνθος αναγράφεται το όνομα ΓΟΡΓΟΣ, η επιγραφή της εκδότριας αρχής, ενώ εκατέρωθεν του διακρίνονται τα γράμματα Ρ-Ο.
Κωδικός
Ν 2739
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Άργυρος
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Αργυρό δίδραχμο (ψευδοροδιακή κοπή Κρήτης).4,29 γρ. Στην μπροστινή όψη εμφανίζεται το Γοργόνειο κατενώπιον, καθώς και σφράγισμα υπό τη μορφή κεφαλής της Νίκης στα δεξιά . Στην πίσω όψη, σε στιγμωτό κύκλο εμφανίζεται η ένδειξη ΓΟΡΓΟΣ και ένα ρόδο ανάμεσα στα γράμματα Ρ-Ο.
Χρονολόγηση
205 π.Χ.
200 π.Χ.
Μέση Ελληνιστική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 68, n. 377.
Αργυρό δίδραχμο

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά