ΕΛ
ΚΛΕΙΣΤΑ

Αργυρό δηνάριο

Αργυρό δηνάριο. Στην εμπρόσθια όψη, εντός στικτού κυκλικού πλαισίου, εικονίζεται προτομή του αυτοκράτορα Λούκιου Βήρου σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, εκατέρωθεν της οποίας αναγράφεται η επιγραφή DIVVS VERVS. Στην οπίσθια όψη, επίσης εντός στικτού κυκλικού πλαισίου, απεικονίζεται όρθιος αετός με το κεφάλι στραμμένο προς τα αριστερά ενώ εκατέρωθεν του διακρίνεται η επιγραφή [CONS]ECRATIO.
Κωδικός
Ν 674
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Άργυρος
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Αργυρό δηνάριο . Στην μπροστινή όψη παρουσιάζεται προτομή του αυτοκράτορα Λούκιου Βήρου. Στην πίσω όψη εμφανίζεται ένας αετός.
Χρονολόγηση
161 μ.Χ.
169 μ.Χ.
Ρωμαϊκοί χρόνοι
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αργυρό δηνάριο

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά