Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Αργυρό διώβολο Πολυρρήνιας

Αργυρό διώβολο Πολυρρήνιας. Στην εμπρόσθια όψη, εντός στικτού κυκλικού πλαισίου, εικονίζεται προτομή της Αρτέμιδος Δίκτυννας κατενώπιον η οποία φέρει στεφάνι, ενώτια και περιδέραιο, ενώ επάνω από τον δεξί ώμο της διακρίνονται φαρέτρα και τόξο. Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται ο Απόλλων όρθιος ενδεδυμένος με χλαμύδα και κρατώντας τόξο στο αριστερό χέρι. Στο λυγισμένο αριστερό χέρι φέρει τόξο. Εκατέρωθεν του σε κατακόρυφη διάταξη διακρίνεται η επιγραφή της εκδότριας αρχής ΠΟΛΥΡΗ –ΝΙΩΝ.
Κωδικός
Ν 2697
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Άργυρος
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Αργυρό διώβολο.1,64 γρ. Εμφανίζεται σε στιγμωτό κύκλο προτομή της Αρτέμιδος της Δίκτυννας σε κατενώπιον απόδοση, στεφανωμένη, με περιδέραιο, ενώ επάνω από τους ώμους διακρίνονται φαρέτρα και τόξο. Στην άλλη όψη εμφανίζεται η επιγραφή ΠΟΛΥΡ-Η/ΝΙΩ-Ν και ο Απόλλων με κλίση προς τα αριστερά, φορώντας χλαμύδα, με τεντωμένο το δεξί χέρι και με τόξο.
Χρονολόγηση
2ος αι. π.Χ.
Μέση Ελληνιστική εποχή
Ύστερη Ελληνιστική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 61, n.331.
Αργυρό διώβολο Πολυρρήνιας

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά