ΕΛ
ΚΛΕΙΣΤΑ

Αργυρό ημίδραχμο Φαιστού

Αργυρό ημίδραχμο Φαιστού. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται, εντός στιγμωτού κυκλικού πλαισίου, κεφαλή του νεαρού Ηρακλή σε κατατομή, στραμμένη προς τα αριστερά. Αριστερά αναγράφεται το όνομα ΦΑΙ-Σ, η επιγραφή της εκδότριας αρχής. Στην οπίσθια όψη, εντός στεφανιού από φύλλα δάφνης, απεικονίζεται κεφαλή ταύρου κατενώπιον.
Κωδικός
Ν 2727
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Άργυρος
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Αργυρό ημίδραχμο. 2,75 γρ. Εμφανίζεται σε στιγμωτό κύκλο η επιγραφή ΦΑΙ-Σ καθώς και κεφαλή του Ηρακλή σε νεαρή ηλικία, στραμμένου προς τα αριστερά. Στην άλλη όψη εμφανίζονται δάφνινο στεφάνι και μια κεφαλή ταύρου.
Χρονολόγηση
322 π.Χ.
300 π.Χ.
Πρώιμη Ελληνιστική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 57, n.302.

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά