Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Αργυρό ημίδραχμο Πολυρρήνιας

Αργυρό ημίδραχμο Πολυρρήνιας. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται προτομή της Αρτέμιδος Δίκτυννας σε κατατομή, στραμμένη προς τα αριστερά, η οποία φέρει ενώτιο και περιδέραιο, ενώ σάκος καλύπτει τα μαλλιά της. Στην οπίσθια όψη, εντός στικτού κυκλικού πλαισίου, απεικονίζεται κεφαλή ταύρου κατενώπιον διακοσμημένη με ταινίες.
Κωδικός
Ν 2691
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Άργυρος
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Αργυρό ημίδραχμο. 2,22 γρ. Εμφανίζεται αφενός κεφαλή της Αρτέμιδος της Δίκτυννας με κλίση προς τα αριστερά με ενώτιο, περιδέραιο και σάκο στα μαλλιά και αφετέρου σε στιγμωτό κύκλο μια κεφαλή ταύρου κατενώπιον, διακοσμημένη με ταινίες.
Χρονολόγηση
300 π.Χ.
270 π.Χ.
Πρώιμη Ελληνιστική εποχή | Μέση Ελληνιστική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 60, n.319.

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά