Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Αργυρό τετράδραχμο Κλαυδίου

Αργυρό τετράδραχμο του Κοινού των Κρητών. Στην εμπρόσθια όψη, εντός στικτού κυκλικού πλαισίου, εικονίζεται σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, προτομή του αυτοκράτορα Τιβερίου Κλαύδιου Καίσαρα Αύγουστου Γερμανικού περιμετρικά της οποίας αναγράφεται η φράση ΤΙ ΚΛΑΥΔΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡ ΣΕ ΓΕΡΜ ΑΡΧ ΜΕΓ ΔΗΜ ΕΞΟΥ ΥΠΑ. Στην οπίσθια όψη, επίσης εντός στικτού κυκλικού πλαισίου, απεικονίζεται επάνω σε άρμα που σέρνουν ελέφαντες ο αυτοκράτορας Κλαύδιος ένθρονος, εκατέρωθεν του οποίου διακρίνονται εξάκτινοι αστέρες. Η μορφή κρατά σκήπτρο στο αριστερό χέρι και φιάλη στο προτεταμένο αριστερό.
Κωδικός
Ν 2743
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Άργυρος
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Αργυρό τετράδραχμο Κλαυδίου. 9,65 γρ. Στην μπροστινή όψη σε στιγμωτό κύκλο εμφανίζεται η φράση ΤΙ ΚΛΑΥΔΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡ ΣΕ ΓΕΡΜ ΑΡΧ ΜΕΓ ΔΗΜ ΕΞΟΥ ΥΠΑ καθώς και η κεφαλή του Τιβέριου Κλαύδιου Καίσαρα Αύγουστου Γερμανικού στραμμένη προς τα αριστερά. Στην πίσω όψη σε στιγμωτό κύκλο εμφανίζεται ο Κλαύδιος ένθρονος κρατώντας σκήπτρο, επάνω σε άρμα που τραβούν ελέφαντες.
Χρονολόγηση
41 μ.Χ.
54 μ.Χ.
Ρωμαϊκοί χρόνοι
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 69, n. 383.

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά