ΕΛ
ΚΛΕΙΣΤΑ

Aργυρό τετράδραχμο

Αργυρό τετράδραχμο Νέας Τεχνοτροπίας Αθηνών. Στην εμπρόσθια όψη, εντός στικτού κυκλικού πλαισίου, εικονίζεται προτομή της Αθηνάς που φέρει κράνος. Στην οπίσθια όψη, επίσης εντός στικτού κυκλικού πλαισίου, απεικονίζεται κουκουβάγια κατενώπιον με κλειστά φτερά, που πατά επάνω σε οξυπύθμενο αμφορέα. Εκατέρωθεν της διακρίνονται κλαδιά με φύλλα και καρπούς ελιάς, καθώς και γράμματα από επιγραφή.
Κωδικός
Ν 2253
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Άργυρος
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Aργυρό τετράδραχμο Αθηναϊκής Νέας Τεχνοτροπίας. Στην μπροστινή όψη απεικονίζεται κεφαλή της Αθηνάς. Στην πίσω όψη παρουσιάζεται μια κουκουβάγια.
Χρονολόγηση
2ος αι. π.Χ. (Α μισό)
Μέση Ελληνιστική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Aργυρό τετράδραχμο

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά