ΕΛ
ΚΛΕΙΣΤΑ

Αργυρό τριημιώβολο Κυδωνίας

Αργυρό τριημιώβολο Κυδωνίας. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται κεφαλή κερασφόρου Πανός σε κατατομή, στραμμένη προς τα αριστερά. Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται σκύλος καθισμένος στα πίσω πόδια και στραμμένος προς το δεξιά, πάνω από τον οποίο διακρίνονται τα γράμματα ΚΥ.
Κωδικός
Ν 2662
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Άργυρος
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Αργυρό τριημιώβολο. 1,33 γρ. Εμφανίζεται αφενός κεφαλή Πανός με κέρατο και αφετέρου η επιγραφή ΚΥ και ένας σκύλος καθιστός με κλίση προς τα δεξιά, πάνω σε βάση.
Χρονολόγηση
200 π.Χ.
180 π.Χ.
Μέση Ελληνιστική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 47, n.232.

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά