Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Αργυρό τριώβολο

Αργυρό τριώβολο Αθηνών. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται κεφαλή Αθηνάς σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά. Η θεά φέρει αττικό κράνος στολισμένο με φύλλα ελιάς. Στην οπίσθια όψη εικονίζεται κουκουβάγια κατενώπιον με κλειστά φτερά. Στα αριστερά της διακρίνεται κλαδί ελιάς. Η κουκουβάγια ένα από τα σύμβολα της θεάς Αθηνάς σχετίζεται με τη σοφία, ενώ το κλαδί ελιάς συμβολίζει το ιερό δέντρο που δώρισε στους κατοίκους της πόλης των Αθηνών.
Κωδικός
Ν 167
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Άργυρος
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Αργυρό τριώβολο, Αθήνας. Στην μπροστινή όψη παρουσιάζεται η κεφαλή της Αθηνάς . Στην πίσω όψη εμφανίζεται μια κουκουβάγια.
Χρονολόγηση
4ος αι. π.Χ. | 3ος αι. π.Χ.
Μέση Κλασική εποχή | Ύστερη Κλασική εποχή
Πρώιμη Ελληνιστική εποχή | Μέση Ελληνιστική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Kroll, J.H., 1993.The Greek Coins. The Athenian Agora. Vol. XXVI. Princeton: American School of Classical Studies at Athens, pl.3, n. 19a-19g.|Sylloge Nummorum Graecorum. The Royal Collection of Coins and Medals, Danish National Museum. Vol. 3: Greece: Thessaly to Aegean Islands. West Milford, New Jersey: Sunrise Publications, Inc., 1982 reprint. Attica-Aegina pl. 2, n. 69-71.

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά