Εισιτήρια

Αργυρός οβολός Κυδωνίας

Αργυρός οβολός Κυδωνίας. Στην εμπρόσθια όψη, εντός στικτού κυκλικού πλαισίου, εικονίζεται κεφαλή Δήμητρας σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, που φέρει ενώτιο και στεφάνι από φύλλα δάφνης. Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται οξυπύθμενος αμφορέας αριστερά του οποίου διακρίνεται τσαμπί σταφυλιού. Εκατέρωθεν του αμφορέα αναγράφεται η λέξη ΚΥ-ΔΩ, επιγραφή της εκδότριας αρχής.
Κωδικός
Ν 2658
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Άργυρος
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Αργυρός οβολός. περίπου. 0,64 γρ. Εμφανίζεται κεφαλή της Δήμητρας, η επιγραφή ΚΥ-ΔΩ και ένας αμφορέας.
Χρονολόγηση
280 π.Χ.
Πρώιμη Ελληνιστική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 46, n.225.
Αργυρός οβολός Κυδωνίας

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά