ΕΛ
ANOIXTA

08:00-15:30

Αργυρός στατήρας Απτέρας

Αργυρός στατήρας Απτέρας. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται κεφαλή Αρτέμιδος σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, που φέρει διάδημα και ενώτια. Δεξιά σε κατακόρυφη διάταξη διακρίνεται η επιγραφή της εκδότριας αρχής Α-[ΠΤΑΡΑΙΩΝ], καθώς και η λέξη ΠΥΘΟΔΩΡΟΥ, που αναφέρεται σε όνομα καλλιτέχνη. Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται πολεμιστής σε όρθια στάση μπροστά από μικρό δέντρο, στραμμένος προς τα αριστερά. Ο πολεμιστής φέρει κράνος, θώρακα, ασπίδα και δόρυ και έχει προτεταμένο το δεξί του χέρι προς την κατεύθυνση του δέντρου. Δεξιά από την μορφή, σε κατακόρυφη διάταξη, διακρίνεται η επιγραφή [ΠΤΟΛΙΟΙ]ΚΟΣ, που αναφέρεται πιθανόν στον μυθικό ήρωα και οικιστή της Απτέρας.
Κωδικός
Ν 2590
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Άργυρος
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Αργυρός στατήρας. Υπογραφή Πυθοδώρου. 11.23 γρ. Στην μπροστινή όψη εμφανίζονται τα γράμματα Α-[ΠΤΑΡΑΙΩΝ] και στεφανωμένη Κεφαλή της Αρτέμιδος προς τα δεξιά και επιγραφή ΠΥΘΟΔΩΡΟΥ. Στην πίσω όψη [ΠΤΟΛΙΟΙ]ΚΟΣ Απτέρας όρθιος προς τα αριστερά με κράνος, θώρακα, ασπίδα και δόρυ, μπροστά από μικρό δέντρο.
Χρονολόγηση
300 π.Χ.
280 π.Χ.
Πρώιμη Ελληνιστική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 12, n.3.

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά