ΕΛ
ANOIXTA

08:00-15:30

Αργυρός στατήρας Χερσονήσου

Αργυρός στατήρας Χερσονήσου. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται κεφαλή Διός σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, που φέρει στεφάνι από φύλλα δάφνης. Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται ένθρονη η Άρτεμις Βριτόμαρτις, στραμμένη προς τα αριστερά, κρατώντας κλαδί σο δεξί χέρι της. Δεξιά της αναγράφεται το όνομα [ΧΕΡΣΟΝΑΙ…], η επιγραφή της εκδότριας αρχής.
Κωδικός
Ν 2734
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Άργυρος
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Αργυρός στατήρας Χερσονήσου. 10,92 γρ. Στην μπροστινή όψη παρουσιάζεται κεφαλή του Διός στραμμένη προς τα δεξιά, φορώντας στεφάνι από φύλλα δάφνης. Στην πίσω όψη εμφανίζεται η επιγραφή [ΧΕΡΣΟΝΑΙ…] καθώς και η Άρτεμις η Βριτόμαρτις, καθιστή και στραμμένη προς τα αριστερά κρατώντας κλαδί.
Χρονολόγηση
330 π.Χ.
300 π.Χ.
Ύστερη Κλασική εποχή | Πρώιμη Ελληνιστική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή

Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 17, n.34.

Αργυρός στατήρας Χερσονήσου

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά