Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Αργυρός στατήρας Χερσονήσου

Αργυρός στατήρας Χερσονήσου. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται κεφαλή Αρτέμιδος σε κατατομή, στραμμένη προς τα αριστερά, που φέρει ενώτιο. Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται ο Ηρακλής όρθιος, στραμμένος προς τα αριστερά. Στο αριστερό χέρι κρατά λεοντή και τόξο ενώ με το δεξί κραδαίνει ρόπαλο. Αριστερά του αναγράφεται το όνομα ΧΕΡΣΟ, η επιγραφή της εκδότριας αρχής.
Κωδικός
Ν 2735
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Άργυρος
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Αργυρός στατήρας. 10,68 γρ. Στην μπροστινή όψη παρουσιάζεται κεφαλή της Αρτέμιδος στραμμένη προς τα αριστερά, φορώντας ενώτιο. Στην πίσω όψη εμφανίζεται η επιγραφή ΧΕΡΣΟ και ο Ηρακλής στραμμένος προς τα αριστερά, κραδαίνει το ρόπαλο με το δεξί χέρι και με το αριστερό κρατά τη λεοντή και το τόξο.
Χρονολόγηση
300 π.Χ.
Πρώιμη Ελληνιστική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή

Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 18, n.36.

Αργυρός στατήρας Χερσονήσου

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά