ΕΛ
ΚΛΕΙΣΤΑ

Αργυρός στατήρας Ελεύθερνας

Αργυρός στατήρας Ελεύθερνας. Στην εμπρόσθια όψη, εντός στιγμωτού κυκλικού πλαισίου, εικονίζεται κεφαλή Απόλλωνα σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, που φέρει στεφάνι. Στην οπίσθια όψη, επίσης εντός στιγμωτού κυκλικού πλαισίου, απεικονίζεται ο Απόλλωνας όρθιος, γυμνός, κρατώντας τόξο στο δεξί χέρι και σφαιρικό αντικείμενο, πιθανόν πέτρα, στο αριστερό. Κάτω από το αριστερό χέρι σε κατακόρυφη διάταξη διακρίνεται η επιγραφή της εκδότριας αρχής ΕΛΕV.
Κωδικός
Ν 2623
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Άργυρος
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Αργυρός στατήρας. 11,47 γρ. Εμφανίζονται αφενός κεφαλή του Απόλλωνα με κλίση προς τα δεξιά, με στεφάνι από φύλλα δάφνης και αφετέρου σε κύκλο η επιγραφή ΕΛΕV και όρθιος ο Απόλλων με κλίση προς τα δεξιά, να κρατά τόξο με το αριστερό χέρι και μια πέτρα στο δεξί.
Χρονολόγηση
330 π.Χ.|Ύστερη Κλασική εποχή
330 π.Χ.|Ύστερη Κλασική εποχή
330 π.Χ.|Ύστερη Κλασική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 19, n.45.
Αργυρός στατήρας Ελεύθερνας

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά