Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Αργυρός στατήρας Φαιστού

Αργυρός στατήρας Φαιστού. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται κατενώπιον, όρθιος και γυμνός, ο Ηρακλής με το κεφάλι ελαφρώς στραμμένο προς τα δεξιά. Κρατά ρόπαλο στο δεξί χέρι και τόξο στο αριστερό. Αριστερά του διακρίνεται λεοντή ενώ δεξιά κέρας. Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται ταύρος σε κατατομή, στραμμένος προς τα αριστερά με λυγισμένα τα μπροστινά πόδια. Πάνω από τον ταύρο διακρίνονται τα γράμματα [.]ΑΙΜΤ[---].
Κωδικός
Ν 2721
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Άργυρος
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Αργυρός στατήρας. 11,88 γρ. Στη μία όψη εικονίζεται ο Ηρακλής όρθιος σε ηρωική γυμνότητα κρατώντας ρόπαλο και τόξο, στα αριστερά μια λεοντή και στα δεξιά ένα κέρας. Στην άλλη όψη εμφανίζεται η επιγραφή [.]ΑΙΜΤ[—] και ένας ταύρος στραμμένος προς τα αριστερά με λυγισμένα πόδια.
Χρονολόγηση
330 π.Χ.
322 π.Χ.
Ύστερη Κλασική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 55, n.293.
Αργυρός στατήρας Φαιστού

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά