Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Αργυρός στατήρας Φαιστού

Αργυρός στατήρας Φαιστού. Στην εμπρόσθια όψη, εντός στικτού κυκλικού πλαισίου, εικονίζεται σε βραχώδες τοπίο ο Ηρακλής σε νεαρή ηλικία καθισμένος σε λεοντή, κρατώντας ρόπαλο στα χέρια του. Αριστερά του διακρίνεται δέντρο από το οποίο κρέμεται ένα τόξο και μία φαρέτρα, ενώ δεξιά απεικονίζεται μεγάλων διαστάσεων αγγείο, αμφορέας ή κρατήρας, επάνω από τον οποίο αναγράφεται η επιγραφή της εκδότριας αρχής ΦΑΙΣΤΙΟΝ. Στην οπίσθια όψη, εντός στεφανιού από φύλλα δάφνης, απεικονίζεται μαινόμενος ταύρος σε κατατομή, στραμμένος προς τα δεξιά.
Κωδικός
Ν 2724
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Άργυρος
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Αργυρός στατήρας. 11,34 γρ. Στη μία όψη εμφανιζεται σε στιγμωτό κύκλο η φράση ΦΑΙΣΤΙΟΝ και ο Ηρακλής σε νεαρή ηλικία, καθιστός πάνω σε απλωμένη λεοντή, μέσα σε βραχώδες τοπίο. Κρατά με το αριστερό του χέρι ένα ρόπαλο, ενώ υπάρχει και ένας μεγάλος αμφορέας στα δεξιά. Στην άλλη όψη εμφανίζεται δάφνινο στεφάνι και ένας ταύρος στραμμένος προς τα δεξιά.
Χρονολόγηση
322 π.Χ.
300 π.Χ.
Πρώιμη Ελληνιστική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 56, n.298.
Αργυρός στατήρας Φαιστού

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά