ΕΛ
ANOIXTA

08:00-15:30

Αργυρός στατήρας Φαιστού

Αργυρός στατήρας Φαιστού. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται όρθιος και γυμνός ο Ηρακλής, στραμμένος προς τα αριστερά, να μάχεται τη Λερναία Ύδρα ενώ ανάμεσα στα πόδια του διακρίνεται κάβουρας. Στο προτεταμένο δεξί χέρι κρατά ρόπαλο, ενώ στο αριστερό, από το οποίο κρέμεται λεοντή, τη Λερναία Ύδρα. Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται σε κατατομή ταύρος που καλπάζει, στραμμένος προς τα δεξιά. Πάνω από αυτόν αναγράφεται το όνομα [ΦΑΙΣΤΙΟΝ], η επιγραφή της εκδότριας αρχής.
Κωδικός
Ν 2726
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Άργυρος
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Αργυρός στατήρας. 9,88 γρ. Εμφανίζεται γυμνός ο Ηρακλής, όρθιος, στραμμένος προς τα αριστερά και με την πλάτη στον θεατή, μάχεται εναντίον της Λερναίας Ύδρας κρατώντας ρόπαλο, ενώ στο αριστερό του χέρι κρέμεται λεοντή. Από κάτω υπάρχει ένας κάβουρας. Στην άλλη όψη εμφανίζεται η επιγραφή [ ΦΑΙΣΤΙΟΝ] και ένας ταύρος που προχωρά προς τα δεξιά.
Χρονολόγηση
322 π.Χ.
300 π.Χ.
Πρώιμη Ελληνιστική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 56, n.300.
Αργυρός στατήρας Φαιστού

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά