Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Αργυρός στατήρας Γόρτυνας

Αργυρός στατήρας Γόρτυνας. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται η Ευρώπη στραμμένη προς τα δεξιά να κάθεται σκεπτική πάνω σε δέντρο, πιθανότατα ιτιά. Με το αριστερό της χέρι στηρίζει το κεφάλι της ενώ το δεξί χέρι ακουμπά τεντωμένο στον κορμό του δέντρου. Στην οπίσθια όψη, εντός στικτού κυκλικού πλαισίου, απεικονίζεται ταύρος σε κατατομή, κινούμενος προς τα δεξιά, γυρίζοντας το κεφάλι προς τα πίσω. Οι απεικονίσεις στις δύο όψεις του νομίσματος αποτελούν συμβολική απεικόνιση του μύθου της αρπαγής της Ευρώπης από το Δία.
Κωδικός
Ν 2606
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Άργυρος
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Αργυρός στατήρας. 11,67 γρ. Εμφανίζεται η Ευρώπη σκεφτική κάθεται σε πλάτανο με σκυμμένο κεφάλι που στηρίζει με το αριστερό της χέρι. Σε κύκλο εμφανίζεται ένας ταύρος όρθιος προς τα δεξιά με στροφή της κεφαλής προς τα αριστερά.
Χρονολόγηση
350 π.Χ.
322 π.Χ.
Ύστερη Κλασική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 23, n.67.

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά