Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Αργυρός στατήρας Γόρτυνας

Αργυρός στατήρας Γόρτυνας. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται η Ευρώπη κατενώπιον καθισμένη πάνω σε δέντρο. Με το δεξί χέρι ανασηκώνει το πέπλο της, ενώ με το αριστερό κρατά αετό με ανοιγμένα φτερά. Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται ταύρος σε κατατομή, καλπάζοντας προς τα αριστερά με το κεφάλι στραμμένο με έντονη συστροφή προς τα πίσω. Πάνω από τον ταύρο αναγράφεται η λέξη ΓΟΡΤΥΝΙ, επιγραφή της εκδότριας αρχής, ενώ αριστερά του εικονίζεται βουκράνιο.
Κωδικός
Ν 2609
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Άργυρος
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Αργυρός στατήρας. 11,09 γρ. Εμφανίζονται η Ευρώπη ημίγυμνη, καθιστή σε πλάτανο, να ανασηκώνει με το δεξί της χέρι το πέπλο της και να πιάνει με το αριστερό έναν αετό που με ανοιγμένα φτερά, κάθεται στην ποδιά της, η επιγραφή ΓΟΡΤΥΝΙ, ένας ταύρος όρθιος με κλίση προς τα αριστερά και με στροφή της κεφαλής του προς τα πίσω, μια μέλισσα και ένα βουκράνιο.
Χρονολόγηση
280 π.Χ.
270 π.Χ.
Πρώιμη Κλασική εποχή | Μέση Κλασική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 25, n.80.
Αργυρός στατήρας Γόρτυνας

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά