Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Αργυρός στατήρας Κνωσού

Αργυρός στατήρας Κνωσού. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται κεφαλή γυναικείας μορφής σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, που φέρει ενώτιο και περιδέραιο. Αριστερά της διακρίνεται μικρού μεγέθους σφράγισμα από ασπιδόμορφο αντικείμενο. Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται τετράγωνος λαβύρινθος πάνω από τον οποίο αναγράφονται τα γράμματα ΒΙΡ.
Κωδικός
Ν 2644
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Άργυρος
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Αργυρός στατήρας. 10,89 γρ. Εμφανίζεται κεφαλή γυναικείας μορφής με ενώτιο και περιδέραιο, ένα σφράγισμα υπό τη μορφή ασπίδας και στην άλλη όψη ένας τετράγωνος λαβύρινθος και από κάτω η ένδειξη ΒΙΡ.
Χρονολόγηση
300 π.Χ.
Πρώιμη Ελληνιστική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 37, n.167.
Αργυρός στατήρας Κνωσού

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά