ΕΛ
ΚΛΕΙΣΤΑ

Αργυρός στατήρας Πολυρρήνιας

Αργυρός στατήρας Πολυρρήνιας. Στην εμπρόσθια όψη, εντός στικτού κυκλικού πλαισίου, εικονίζεται κεφαλή Διός σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, που φέρει στεφάνι από φύλλα δάφνης. Δεξιά διακρίνεται μικρή κυκλική σφραγίδα, στο εσωτερικό της οποίας εικονίζεται κεφαλή ταύρου κατενώπιον διακοσμημένη με ταινίες. Στην οπίσθια όψη, επίσης εντός στικτού κυκλικού πλαισίου, απεικονίζεται κεφαλή ταύρου κατενώπιον διακοσμημένη με ταινίες, περιμετρικά της οποίας διακρίνεται το όνομα ΠΟΛ-ΥΡΗΝ-ΙΟΝ, επιγραφή της εκδότριας αρχής ενώ δεξιά διακρίνεται κηρύκειο.
Κωδικός
Ν 2689
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Άργυρος
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Αργυρός στατήρας. 10,93 γρ. Εμφανίζεται κεφαλή του Διός δαφνοστεφανωμένη και σφράγισμα υπό τη μορφή κεφαλής ταύρου, διακοσμημένη με ταινίες. Από την άλλη όψη εμφανίζεται η επιγραφή ΠΟΛ-ΥΡΗΝ-ΙΟΝ και μια κεφαλή ταύρου κατενώπιον, διακοσμημένη με ταινίες, ενώ στα δεξιά υπάρχει ένα κηρύκειο.
Χρονολόγηση
320 π.Χ.
280 π.Χ.
Πρώιμη Ελληνιστική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 59, n.316.
Αργυρός στατήρας Πολυρρήνιας

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά