Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Αργυρός στατήρας Πραισού

Αργυρός στατήρας Πραισού. Στην εμπρόσθια όψη απεικονίζεται ένθρονος ο Δίας Δικταίος με το κεφάλι κατενώπιον, ο οποίος κρατά σκήπτρο στο αριστερό χέρι ενώ στο προτεταμένο δεξί χέρι κάθεται αετός. Στην οπίσθια όψη εικονίζεται μαινόμενος ταύρος σε κατατομή, στραμμένος προς τα δεξιά, με το κεφάλι κατενώπιον. Πάνω από τον ταύρο αναγράφονται τα γράμματα ΠΡ, τα αρχικά της εκδότριας αρχής.
Κωδικός
Ν 2702
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Άργυρος
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Αργυρός στατήρας. 10,52 γρ. Εμφανίζεται στη μία όψη ο Ζεύς ο Δικταίος ένθρονος, κρατώντας στο δεξί χέρι αετό και στο αριστερό σκήπτρο. Το κάτω μέρος του σώματός του είναι τυλιγμένο με ιμάτιο. Στην άλλη όψη εμφανίζεται η επιγραφή ΠΡ και ένας μαινόμενος ταύρος με κλίση προς τα δεξιά.
Χρονολόγηση
300 π.Χ.
Πρώιμη Ελληνιστική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 62, n.338.
Αργυρός στατήρας Πραισού

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά