Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Αργυρός στατήρας Πριανσού

Αργυρό στατήρας Πριανσού. Στην εμπρόσθια όψη, εντός στικτού κυκλικού πλαισίου, εικονίζεται Θεά καθισμένη σε δίφρο σε κατατομή, στραμμένη προς τα αριστερά. Με το δεξί προτεταμένο χέρι της πλησιάζει φίδι που διακρίνεται έμπροσθεν της ενώ πίσω από αυτή απεικονίζεται φοίνικας. Στην οπίσθια όψη, επίσης εντός στιγμωτού κυκλικού πλαισίου, εικονίζεται ο Ποσειδώνας όρθιος με το κεφάλι σε κατατομή, στραμμένο προς τα δεξιά. Είναι ενδεδυμένος με ιμάτιο, ενώ με το δεξί λυγισμένο χέρι κρατά τρίαινα. Δεξιά διακρίνεται το όνομα ΠΡΙΑΝΣΙΕΩΝ, η επιγραφή της εκδότριας αρχής.
Κωδικός
Ν 2705
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Άργυρος
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Αργυρός στατήρας. 11,25 γρ. Σε στιγμωτό κύκλο παρουσιάζεται Θεά καθιστή σε δίφρο με κλίση προς τα αριστερά, με το δεξί της χέρι πάνω σε φίδι που βρίσκεται μπροστά της, και από πίσω ένας φοίνικας. Στην άλλη όψη σε στιγμωτό κύκλο εμφανίζεται η ένδειξη ΠΡΙΑΝΣΙΕΩΝ και ο Ποσειδών όρθιος με κλίση προς τα αριστερά κρατώντας τρίαινα.
Χρονολόγηση
330 π.Χ.
300 π.Χ.
Ύστερη Κλασική εποχή | Πρώιμη Ελληνιστική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 64, n.350.
Αργυρός στατήρας Πριανσού

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά