ΕΛ
ΚΛΕΙΣΤΑ

Αργυρός στατήρας Ραύκου

Αργυρός στατήρας Ραύκου. Στην εμπρόσθια όψη απεικονίζεται ο Ποσειδώνας όρθιος, κατενώπιον, να κρατά τρίαινα στο δεξί χέρι και στο αριστερό χαλινό αλόγου, το οποίο εικονίζεται πίσω του σε κατατομή, στραμμένο προς τα δεξιά, να πατά σε βραχώδες τοπίο. Στην οπίσθια όψη εικονίζεται τρίαινα σε κατακόρυφη διάταξη με κατεύθυνση προς τα επάνω ενώ εκατέρωθεν της αναγράφεται το όνομα ΡΑ[V]-ΚΙΟΝ, η επιγραφή της εκδότριας αρχής.
Κωδικός
Ν 2710
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Άργυρος
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Αργυρός στατήρας. 11,43 γρ. Εμφανίζεται ο Ποσειδών όρθιος κατενώπιον, με το δεξί του χέρι κρατάει τρίαινα, με το αριστερό κρατάει το χαλινό αλόγου το οποίο βρίσκεται πίσω του και πατά σε βραχώδες τοπίο. Στην άλλη όψη εμφανίζεται η επιγραφή ΡΑ[V]-ΚΙΟΝ και μια στολισμένη τρίαινα στραμμένη προς τα πάνω.
Χρονολόγηση
300 π.Χ.
Πρώιμη Ελληνιστική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή

Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 65, n.358.

Αργυρός στατήρας Ραύκου

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά