Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Αργυρός στατήρας Συβρίτου

Αργυρός στατήρας Συβρίτου. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται η Ευρώπη σε περισυλλογή, καθισμένη μεταξύ των κλαδιών γηραιού δέντρου. Με το δεξί χέρι στηρίζει το κεφάλι της ενώ με το προτεταμένο αριστερό ακουμπά στον κορμό του δέντρου. Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται ταύρος καθισμένος σε κατατομή, στραμμένος προς τα αριστερά, με το κεφάλι στραμμένο προς τα πίσω.
Κωδικός
Ν 2714
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Άργυρος
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Αργυρός στατήρας. 11,23 γρ. Εικονίζεται στη μία όψη η Ευρώπη σε περισυλλογή, καθιστή και στην άλλη όψη ένας ταύρος καθιστός, με την κεφαλή του στραμμένη προς τα δεξιά.
Χρονολόγηση
360 π.Χ.
330 π.Χ.
Ύστερη Κλασική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή

Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 67, n.371.

Αργυρός στατήρας Συβρίτου

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά