Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Αργυρός στατήρας Συβρίτου

Αργυρός στατήρας Συβρίτου. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται κεφαλή Διονύσου σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, που φέρει στεφάνι από φύλλα κισσού και αμπέλου. Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται προτομή Ερμή σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, που φέρει πέτασο και κρατά κηρύκειο. Αριστερά και επάνω διακρίνεται η επιγραφή της εκδότριας αρχής ΣVΒΡ-ΙΤΙΩΝ.
Κωδικός
Ν 2715
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Άργυρος
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Αργυρός στατήρας. 11,10 γρ. Εικονίζεται κεφαλή του Διονύσου στραμμένη προς τα δεξιά, φορώντας στεφάνι από κισσό και σταφύλι. Στην άλλη όψη εμφανίζεται η επιγραφή ΣVΒΡ-ΙΤΙΩΝ και προτομή του Ερμή με κλίση προς τα δεξιά, φορώντας πέτασο και κρατώντας κηρύκειο.
Χρονολόγηση
330 π.Χ.
300 π.Χ.
Ύστερη Κλασική εποχή | Πρώιμη Ελληνιστική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 67, n.372.
Αργυρός στατήρας Συβρίτου

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά