Εισιτήρια

Αργυρός στατήρας Συβρίτου

Αργυρός στατήρας Συβρίτου. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται κεφαλή νεαρού Διονύσου σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, που φέρει στεφάνι από φύλλα κισσού και αμπέλου. Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται όρθιος και γυμνός ο Ερμής, στραμμένος προς τα αριστερά, κρατώντας κηρύκειο στο δεξί προτεταμένο χέρι του. Ο θεός φέρει χλαμύδα στους ώμους, ενώ στο κεφάλι του διακρίνεται πέτασος. Δεξιά αναγράφεται η επιγραφή της εκδότριας αρχής ΣΥΒΡΙΤΙΟΝ.
Κωδικός
Ν 2716
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Άργυρος
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Αργυρός στατήρας. 10,79 γρ. Εμφανίζεται νεανική κεφαλή του Διονύσου στραμμένη προς τα δεξιά, με στεφάνι από κισσό και σταφύλι. Στην πίσω όψη εμφανίζεται η επιγραφή ΣΥΒΡΙΤΙΟΝ και ο Ερμής όρθιος, γυμνός, στραμμένος προς τα αριστερά με κηρύκειο στο δεξί χέρι, φορώντας επάνω από τους ώμους του χλαμύδα και πέτασο στο κεφάλι.
Χρονολόγηση
330 π.Χ.
280 π.Χ.
Ύστερη Κλασική εποχή | Πρώιμη Ελληνιστική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή

Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 67, n.373.

Αργυρός στατήρας Συβρίτου

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά