Εισιτήρια

Αργυρός στατήρας Τυλίσου

Αργυρός στατήρας Τυλίσου. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται κεφαλή Ήρας σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, που φέρει διάδημα υπό τη μορφή επάλξεων. Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται ο Απόλλωνας όρθιος με το κεφάλι στραμμένο προς τα αριστερά κρατώντας φιάλη στο δεξί προτεταμένο χέρι του και τόξο στο αριστερό. Δεξιά σε κατακόρυφη διάταξη διακρίνεται κλαδί δάφνης και το όνομα [Τ]ΥΛ-ΙΣΙΟ[Ν, η επιγραφή της εκδότριας αρχής.
Κωδικός
Ν 2717
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Άργυρος
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Αργυρός στατήρας. Στη μία όψη εικονίζεται κεφαλή της Ήρας στραμμένη προς τα δεξιά φορώντας διάδημα με τη μορφή επάλξεων. Στην άλλη όψη εμφανίζεται επιγραφή [Τ]ΥΛ-ΙΣΙΟ[Ν] και ο Απόλλων όρθιος στραμμένος προς τα αριστερά κρατώντας φιάλη και τόξο και από δεξιά ένα κλαδί δάφνης.
Χρονολόγηση
300 π.Χ.
270 π.Χ.
Πρώιμη Ελληνιστική εποχή | Μέση Ελληνιστική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή

Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 68, n.375.

Αργυρός στατήρας Τυλίσου

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά