ΕΛ
ΚΛΕΙΣΤΑ

Ασκός-φλασκί

Μόνωτο φλασκί με φακοειδές, αμφίκυρτο σώμα και εντονότερη κύρτωση στη μία πλευρά, που καταλήγει σε επίπεδο δίσκο. Εξωτερικά είναι ολόβαφο. Στο κέντρο της κάθε πλευράς αφήνεται στο χρώμα του πηλού κυκλική επιφάνεια στην οποία αποδίδονται γραπτά, γεωμετρικά κοσμήματα (ζατρίκιο με δικτυωτό γέμισμα, τεθλασμένες γραμμές κ.ά). Το εύρημα προέρχεται από τάφο στο Γαβαλομούρι Κισάμου και ανήκει στην Γεωμετρική περίοδο (8ος π.Χ. αιώνας).
Κωδικός
Π 4072
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Πηλός
Διαστάσεις
Ύψος = 21εκ.
Σύντομη Περιγραφή
Γαβαλομούρι Κισσάμου Χανίων 1976, Ασκός-φλασκί. Φέρει διαδοχικές αλυσίδες ρόμβων με δικτυωτό γέμισμα σε ακάλυπτη κυκλική επιφάνεια της μιας πλευράς.
Χρονολόγηση
1050 π.Χ.
700 π.Χ.
Γεωμετρική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Μ. Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, “Γεωμετρικά Νεκροταφεία στο νομό Χανίων”, Πεπραγμένα Ε΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (Αγ.Νικόλαος 1981),Τόμος Α, Ηράκλειο 1985,10-35,πιν.Ζ-ΙΗ.
Ασκός-φλασκί

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά