Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Χάλκινη τριποδική χύτρα

Χάλκινη τριποδική χύτρα, με κυλινδρικό σώμα και οριζόντιο, έξω νεύον χείλος, η οποία έχει προσκολληθεί σε χάλκινη βάση αποτελούμενη από τρία ψηλά, λεπτά, ελλειπτικής διατομής πόδια. Κάτω από το χείλος έχει σφυρηλατηθεί οριζόντια λαβή κυκλικής διατομής. Το αγγείο χρονολογείται στην Υστερομινωική ΙΙΙ Α περιόδο.
Κωδικός
Μ 116
Πηγή
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Προέλευση
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Υλικό
Χαλκός
Διαστάσεις
Ύψος = 32,5 εκ. Διάμετρος = 30,5 εκ.
Σύντομη Περιγραφή
Χανιά , Κυδωνία πίσω από το Δικαστικό Μέγαρο, Χάλκινη τριποδική χύτρα
Χρονολόγηση
1400 π.Χ. | 1200 π.Χ.
Υστερομινωική εποχή ΙΙΙ (Α τρίτο)
Βιβλιογραφική παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

M.Andreadaki -Vlazaki,”La Nekropole du Minoen Recent III de la ville de la Canee”, La Crete Mycenienne ,Actes de la Table Ronde internationale organisee par I’Ecole francaise d’Athenes ( 25-25 mars 1991),Supplement au Bulletin de Correspodance Hellenique (BCH ) 30: La Crete Mycenienne , 1997 ,487-509

Χάλκινη τριποδική χύτρα

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά