ΕΛ

Χάλκινο νόμισμα Αθήνας

Χάλκινο νόμισμα Αθηνών. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται κεφαλή Αθηνάς σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, την οποία περικλείει στικτό κυκλικό πλαίσιο. Στην οπίσθια όψη, επίσης εντός στικτού κυκλικού πλαισίου, απεικονίζεται η Αθηνά σε όρθια στάση, με προτεταμένο το δεξί χέρι ενώ στο αριστερό κρατά ασπίδα και δόρυ. Δεξιά της ασπίδας διακρίνονται γράμματα.
Κωδικός
Ν 2116
Πηγή
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Προέλευση
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Υλικό
Χαλκός
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Χάλκινο νόμισμα. Στην μπροστινή όψη εμφανίζεται κεφαλή της Αθηνάς. Στην πίσω όψη απεικονίζεται η Αθηνά ολόκληρη.
Χρονολόγηση
1ος αι. π.Χ. | 1ος αι. μ.Χ.
Ύστερη Ελληνιστική εποχή
Ρωμαϊκοί χρόνοι
Βιβλιογραφική παραπομπή
Χάλκινο νόμισμα Αθήνας

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά