Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Χάλκινο νόμισμα Αθήνας

Χάλκινο νόμισμα Αθήνας. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται, εντός στικτού κύκλου, κεφαλή Αθηνάς σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, που φέρει κράνος κορινθιακού τύπου. Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται ο Δίας όρθιος, στραμμένος προς τα δεξιά, που φέρει κεραυνό στο δεξί χέρι. Εκατέρωθεν του διακρίνονται τα γράμματα Α-ΘΕ, η επιγραφή της εκδότριας αρχής.
Κωδικός
Ν 2759
Πηγή
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Προέλευση
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Υλικό
Χαλκός
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Χάλκινο νόμισμα Αθήνας. Στην μπροστινή όψη απεικονίζεται κεφαλή της Αθηνάς. Στην πίσω όψη εμφανίζεται ο Δίας κρατώντας κεραυνό.
Χρονολόγηση
42 π.Χ. | 39 π.Χ.
Ύστερη Ελληνιστική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Χάλκινο νόμισμα Αθήνας

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά