Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Χάλκινο νόμισμα Χερσονήσου

Χάλκινο νόμισμα Χερσονήσου. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται κεφαλή Αθηνάς σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, που φέρει κράνος κορινθιακού τύπου. Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται πλώρη εµβολοφόρου πλοίου στραμμένου προς τα δεξιά, επάνω από το οποίο διακρίνονται τα γράμματα ΧΕΡ, τα αρχικά της εκδότριας αρχής.
Κωδικός
Ν 2738
Πηγή
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Προέλευση
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Υλικό
Χαλκός
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Χάλκινο νόμισμα. 3,76 γρ. Στην μπροστινή όψη παρουσιάζεται κεφαλή της Αθηνάς στραμμένη προς τα δεξιά, φορώντας κορινθιακό κράνος.Στην πίσω όψη και μέσα σε κύκλο εμφανίζεται η ένδειξη ΧΕΡ και μια πλώρη καραβιού στραμμένη προς τα δεξιά.
Χρονολόγηση
Τέλη 3ου αι. π.Χ.
Μέση Ελληνιστική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 19, n.44.
Χάλκινο νόμισμα Χερσονήσου

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά