Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Χάλκινο νόμισμα Ιεράπυτνας

Χάλκινο νόμισμα Ιεράπυτνας. Στην εμπρόσθια όψη, εικονίζεται κεφαλή Διός σε κατατομή, στραμμένη προς τα αριστερά, που φέρει στεφάνι από φύλλα δάφνης. Στην οπίσθια όψη, εντός στιγμωτού κυκλικού πλαισίου, απεικονίζεται φοίνικας εκατέρωθεν του οποίου αναγράφονται τα γράμματα Ι-ΑΡ.
Κωδικός
Ν 2633
Πηγή
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Προέλευση
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Υλικό
Χαλκός
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Χάλκινο νόμισμα. 1,04 γρ. Εμφανίζεται αφενός κεφαλή του Διός με κλίση προς τα αριστερά και με στεφάνι από φύλλα δάφνης. Στην άλλη όψη σε στιγμωτό κύκλο εμφανίζεται η ένδειξη Ι-ΑΡ και ένας φοίνικας.
Χρονολόγηση
250 π.Χ. | 150 π.Χ.
Μέση Ελληνιστική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή

Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 30, n.121.

Χάλκινο νόμισμα Ιεράπυτνας

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά