ΕΛ
ANOIXTA

08:00-15:30

Χάλκινο νόμισμα Λατούς

Χάλκινο νόμισμα Λατούς. Στην εμπρόσθια όψη, εντός στικτού κυκλικού πλαισίου, εικονίζεται κεφαλή Αρτέμιδος σε κατατομή, στραμμένη προς τα αριστερά, που φέρει στεφάνι. Στην οπίσθια όψη, εντός εγκοίλου τετραγώνου, απεικονίζεται κεφαλή Ερμή σε κατατομή, στραμμένη προς τα αριστερά, που φέρει πέτασο. Εκατέρωθεν του διακρίνονται τα γράμματα Λ-Α, τα αρχικά της εκδότριας αρχής.
Κωδικός
Ν 2674
Πηγή
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Προέλευση
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Υλικό
Χαλκός
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Χάλκινο νόμισμα. 2,99 γρ. Σε στιγμωτό κύκλο εμφανίζεται προτομή της Αρτέμιδος με κλίση προς τα αριστερά. Στην άλλη όψη εμφανίζεται η επιγραφή ΛΑΤΙΩΝ και ο Ερμής να βαδίζει προς τα δεξιά κρατώντας κηρύκειο.
Χρονολόγηση
2ος αι. π.Χ.
Μέση Ελληνιστική εποχή
Ύστερη Ελληνιστική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 50, n.256b.
Χάλκινο νόμισμα Λατούς

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά